• Rok szkolny 2016/2017

    •  

      


     Creative Baltie 2017

     Na stronie www.baltie.net ruszył twórczy konkurs programistyczny Creative Baltie 2017. Finał konkursu będzie tradycyjnie na Politechnice w Brnie.

     Konkurs jest przeznaczony dla wszystkich wiekowych kategorii (od 1 klasy SP aż do uczelni), swój projekt może przesłać uczeń indywidualny lub zespół.

     Termin przeslania prac upływa 04.10.2017.

      


     „Warszawa w kwiatach i zieleni”

     „Warszawa w kwiatach i zieleni” to kilkaset ogrodów i ogródków, pół tysiąca doniczkowych kwiatów do adoptowania, 30 tysięcy papierowych toreb, które zastąpią nieekologiczne foliowe reklamówki, a także warsztaty z Martą Gessler i Elizą Mórawską (whiteplate.com). Konkurs startuje już 15 maja.

     W dobie, gdy natura wraca do łask, a ekologia wkracza w każdy aspekt naszej codzienności, Warszawa pokazuje, że każdy z nas może przyczynić się do przekształcenia miasta w żywy, zielony ekosystem. „Warszawa w kwiatach i zieleni” to konkurs, do którego można zgłosić swój ogród, ogródek, balkon a nawet ukwiecone okno. To także cykl wydarzeń, które pokażą warszawiakom, że zielone i zdrowe miasto może dać wiele szczęścia. Zgodnie z zamysłem Stefana Starzyńskiego cała Warszawa zaangażowana zostanie w świętowanie wiosny i natury.

     W mieście będzie działać sześć ogólnodostępnych Centrów Porad. Odbędą się w nich spotkania. Ich uczestnicy nauczą się m.in. jak rozpocząć swoją przygodę z ogrodnictwem, poznają sekrety zielarstwa, przespacerują się szlakiem najładniejszych ogrodów. Innowacją w skali całego kraju będą bezpłatne usługi Wirtualnego Lekarza Roślin, który pomoże wyleczyć chore rośliny doniczkowe, a także udzieli wszelkich porad dotyczących ogrodnictwa. Podczas „Warszawy w kwiatach i zieleni” ulice stolicy zakwitną, na przystankach autobusowych, w kawiarniach i klubach pojawią się kwiaty w doniczkach - będzie je można zabrać do domu. Przygotowane zostały również ekologiczne papierowe torebki – zastąpią one foliowe reklamówki. Znajdziemy je m.in. w lokalnych warzywniakach i na targach.

     Do konkursu przystąpić może każdy mieszkaniec Warszawy, firma i instytucja działająca na terenie miasta, a także grupy osób podejmujące wszelkie zielone inicjatywy. Ogrody nagradzane będą w trzech głównych kategoriach: człowiek, firma, sąsiedzi. Co roku przyznawana jest Nagroda im. Stefana Starzyńskiego, którą osobiście wręcza prezydent Warszawy. Nagrody rozda także Towarzystwo Przyjaciół Warszawy w sześciu kategoriach oceniane będą: balkony, loggie, okna, ogródki przydomowe, budynki i tereny ogólnodostępne, osiedla i inne formy zieleni miejskiej. Dodatkowo przyznany zostanie tytuł „Mister Kwiatów” za całościowe ukwiecenie budynku. Zgłoszenia można przesyłać od 15 maja do 30 czerwca 2017.

      

                                                                                        Z poważaniem,

                                                                                        Aleksandra Zawadowska

                                                                                        a.zawadowska@businessandculture.pl

                                                                                        Tel. 793 919 168

      

      

     Więcej informacji na stronie www.warszawawkwiatach.pl oraz na Facebooku   

     www.facebook.com/warszawawkwiatach

      

      


     Rok 2017 został ogłoszony  rokiem rzeki Wisły. Dlatego mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w międzyszkolnym konkursie międzyprzedmiotowym i plastycznym  pt  ,,Wisła królową polskich rzek ”.

     Dzielnicowy konkurs przewidziany jest w 2 kategoriach :

     plastycznej - adresowany   do dzieci klas I-VI  oraz

     wiedzy międzyprzedmiotowej –  przewidziany dla klas IV-VI

     1.Organizator konkursu : Szkoła Podstawowa nr 171 im .Stanisława Staszica w Warszawie

     2.Temat: Wisła królową polskich rzek”

      

     3.Cele konkursu:

     -zwrócenie uwagi na walory krajobrazowe rzeki Wisły,

     -popularyzowanie wiedzy o rzece Wiśle oraz miastach położonych wzdłuż jej brzegu,

     - promowanie i rozwijanie uzdolnień literackich, przyrodniczych, historycznych, plastycznych,  

     -rozwijanie zdolności artystycznych uczniów i umożliwienie im zaprezentowania na szerszym forum swoich talentów i uzdolnień.

     4. Założenia organizacyjne:

     Konkurs zostanie przeprowadzony w kategorii wiekowej I-VI( praca plastyczna),oraz IV-VI

     ( konkurs wiedzy ).

     a. Każda praca plastyczna ma być wykonana samodzielnie.

     b. Wykonana w następujących technikach plastycznych: pastele, farby, pisaki , grafika,    techniki mieszane w formacie A 3.Temat powinien obejmować aspekt piękna, osobliwości przyrodniczych oraz walorów krajobrazowych  rzeki Wisły.

     c. Praca powinna być  opisana: imię , nazwisko, wiek , telefon kontaktowy, e-mail, nazwa szkoły, imię i nazwisko opiekuna.

     d. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem praw autorskich ,

     na wykorzystanie w celach promocyjnych Konkursu.

     e. Z każdej szkoły oczekujemy na 10 , wcześniej wybranych prac plastycznych.

     f. Termin składania prac do 12 V 2017r.

     g. Komisja dokona oceny prac plastycznych zgodnie z ich wartościami merytorycznymi

     i artystycznymi.

     h. Autorom najlepszych prac plastycznych oraz laureatom konkursu wiedzy o rzece Wiśle zostaną wręczone nagrody w dniu 16 V.

     i. Konkurs wiedzy odbędzie się 16 V 2017 r. o godz. 10.00 w Szkole Podstawowej nr 171 .Każda szkoła zgłasza do udziału jeden lub dwa zespoły trzyosobowe z klas IV-VI.

     j. Pytania dla grup będą przygotowane w oparciu o bibliografię umieszczoną na stronie WCIES oraz zagadnienia zamieszczone w regulaminie .Będą one dotyczyły rzeki Wisły i miast przy niej położonych z zakresu takich przedmiotów jak : przyroda , historia, plastyka , muzyka, j. polski, matematyka. Konkurs przedmiotowy będzie miał formę quizu. Grupy prosimy zgłaszać do 26 kwietnia, do sekretariatu szkoły .

      

      

     Zakres wiadomości  dotyczący przygotowania do konkursu :

     I. Język polski .

     1. Maria Konopnicka „Jak szła Wisła do morza”.

     2. Legenda o narodzinach rzeki Wisły.

     3. Teofil Lenartowicz „Jak to na Mazowszu”.

     4. Jan Kochanowski „Na most Warszawski”.

      

     II Przyroda

     1. Podręcznik do przyrody dla klas IV -VI  ( tematy dotyczące rzeki Wisły).

     2. Wisła – Wikipedia.

     3. www.rzekipolski. info/wisla.htm.

      

     III .Plastyka i muzyka

     1. Wiedza ogólna

     a) znajomość treści  popularnych piosenek o Warszawie.

     b) znane pomniki nad Wisłą w Warszawie.

     c) Muzea nad Wisłą w Warszawie.

     d) malarz malujący Wisłę i piaskarzy.

      

     e) Film z akcją toczącą się  w Warszawie.

     f) znajomość treści Hymnu Narodowego.

      

     IV. Historia

     a) Znajomość  miast leżących nad Wisłą.

     b) Nazwa  rzeki Wisły po łacinie.

     c) W jakiej dzielnicy znajduje się pomnik Syrenki.

     d) Czas powstania rzeki.

     e) Kolumna , którego króla znajduje się przed Zamkiem Królewskim.

     f)  Mosty w Warszawie.


     Ogólnopolski Konkurs „Mój patron.”

     Regulamin konkursu Regulamin_konkursu_Moj_Patron_2017.pdf

     Ogólnopolski Konkurs „Mój patron.”
     Regulamin
     1. Cele realizacji zadań konkursowych
     • Popularyzowanie sylwetek patronów Szkół Podstawowych w Polsce.
     • Poszerzanie wiedzy młodzieży o wybitnych osobistościach historycznych.
     • Stworzenie młodzieży okazji wykazania się uzdolnieniami i kreatywnością.
     2. Etapy Konkursu:
     • I etap - szkolny - ogłoszenie Konkursu, zebranie prac, wybór najlepszych prac i wysłanie ich na Konkurs; Każda szkoła może nadesłać dowolną liczbę prac w kategoriach wiekowych klas 5 i klas 6.
     • II etap - ogólnopolski - zakwalifikowanie do konkursu prac spełniających wymogi regulaminowe;
     • III etap - ogólnopolski - ocena regulaminowych prac i przyznanie nagród.
     3. Ogólne zasady udziału w Konkursie dotyczące wszystkich kategorii:
     3.1. Każda szkoła może nadesłać dowolną liczbę wybranych prac.
     3.2. W konkursie mogą brać udział tylko prace indywidualnych twórców.
     3.3. Prace bez wyraźnej metryczki lub z błędną nazwą szkoły nie będą brały udziału w konkursie.
     3.4. Organizatorzy Konkursu nie zwracają nadesłanych prac ani ich opakowań.
     3.5. Uczestnicy Konkursu, którzy nie zostali nagrodzeni, nie otrzymują dyplomu uczestnictwa.
     3.6. Udział w konkursie jest jednocześnie zgodą na publikację pracy na stronie internetowej szkoły lub w prasie lokalnej.
     4. Komisję konkursową powołuje Dyrektor Szkoły.
     Ogólne kryteria oceny nadesłanych prac:
     • ocena prac w każdej kategorii w klasach V, VI szkół podstawowych;
     • poprawność merytoryczna;
     • różnorodność zastosowanych sposobów przekazu;
     • oryginalność przekazu.
     5. Informacje konkursowe
     Kategoria
     Temat
     Edycja
     Uwagi dotyczące kategorii
     Prezentacja
     multimedialna
     Mój patron.
     1. Obowiązkowy
     1. Każda szkoła może nadesłać
     program wykonania
     maksymalnie 6 prac.:
     prezentacji :
     PowerPoint
     2. Obowiązkowy
     2. Prezentacje muszą być przesłane
     wykaz źródeł
     wyłącznie na płycie CD opisanej
     wszystkich plików
     według wzoru z punktu 7.
     multimedialnych.
     3. Czas prezentacji
     3. Prace nadesłane na adres e-
     nie może
     mailowy nie będą odbierane.
     przekroczyć 6
     minut.
     4. Odtwarzanie
     automatyczne.
     6. Adresaci konkursu
     • Uczniowie klas V-VI szkół podstawowych wszystkich typów.
     7. Wymagane informacje o uczestnikach Konkursu:
     • Imię i nazwisko.
     • Wiek i klasa.
     • Pełna nazwa i adres szkoły.
     • Nazwisko nauczyciela.
     8. Terminy
     • Nadsyłanie prac - do 25.05.2017r. na adres
     Szkoła Podstawowa nr 94 im. I Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego
     ul. Cietrzewia 22a, 02-492 Warszawa.
     (decyduje data st. pocztowego)
     • Zwycięzcy zostaną poinformowani telefonicznie do końca maja 2017r.
     • Odczytanie werdyktu przez przewodniczącego komisji konkursowej zostanie uzgodnione z laureatami.
     9. Nagrody
     • W każdej grupie wiekowej przyznane zostaną trzy nagrody za I, II i III miejsce.
     • Komisja konkursowa ma prawo przyznać wyróżnienia.
     • Nagrodzeni uczniowie za 1 miejsce otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe. ( smartfon lub tablet.)
     • Nagrodzeni uczniowie za 2 i 3 miejsce otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe. (książki)
     • Nauczyciele uczniów nagrodzonych otrzymają podziękowanie.
     • Uczestnicy konkursu, którzy nie zostali nagrodzeni nie otrzymują dyplomu uczestnictwa.
     • Dyplomy i nagrody nieodebrane w czasie uroczystego podsumowania konkursu przez nagrodzonych można będzie odebrać w sekretariacie SP nr 94 w Warszawie.
     10. Kontakt :
     Szkoła Podstawowa numer 94 im. I Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego
     ul. Cietrzewia 22a,
     02-492 Warszawa.

      


      

     REGULAMIN I DZIELNICOWEGO KONKURSU

     GENIUSZE POLSKIEJ NAUKI – ODKRYJ ICH WYNALAZKI W XXI WIEKU

      

     Organizator konkursu: Szkoła Podstawowa nr 172 im. Polskiej Organizacji Wojskowej, ul. Krótka 1, 05-075 Warszawa,                                           tel. 22 773 42 0422 773 42 04.

             

     CELE KONKURSU:

     1. Propagowanie znaczenia nauk matematyczno – przyrodniczych wśród uczniów szkół podstawowych.

     2. Upowszechnianie wiedzy na temat wkładu polskiej nauki w naukę światową.

     3.Inspirowanie do zdobywania wiedzy poprzez obserwowanie zjawisk fizyczno – przyrodniczych.

     4. Kształtowanie umiejętności pracy w zespole.

     5. Kształtowanie kreatywności i umiejętności autoprezentacji.

     ZASADY KONKURSU:

     1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas II -VI szkół podstawowych w dzielnicy Wesoła, w dwóch kategoriach wiekowych:

     a) uczniowie klas II -III szkoły podstawowej;

     b) uczniowie klas IV -VI szkoły podstawowej.

     2. Konkurs składa się z dwóch etapów:

     • etap I – szkolny: wykonanie, opisanie prezentacji multimedialnej w programie PowerPoint.
     • Prezentację wraz z protokołem należy złożyć do dnia 28 kwietnia 2017 r., w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 172 im. Polskiej Organizacji Wojskowej, ul. Krótka 1.
     • etap II – dzielnicowy (finał) odbywa się w Szkole Podstawowej nr 172 im. Polskiej Organizacji Wojskowej, ul. Krótka 1 – przedstawienie scenki inspirowanej biografią wybranego wynalazcy i momentem dokonania odkrycia (czas scenki – max.10 min.

     w grupie 3-5 osobowej).

      

     I ETAP – SZKOLNY

     1. I etap konkursu polega na wykonaniu prezentacji multimedialnej na temat jednego wybranego wynalazcy i jego odkrycia bądź wynalazku (załącznik nr 3) oraz wykazaniu się znajomością jego biografii (grupa 3-5 osób). Szkolna komisja konkursowa, po dokonaniu oceny sporządza protokół (załącznik nr 2) i wraz z 2 wybranymi prezentacjami (I miejsca w dwóch kategoriach wiekowych), dostarcza do dnia 28 kwietnia 2017r. do godziny 16:00 do sekretariatu Szkoły Podstawowej nr 172, ul. Krótka 1. Ze szkoły można dostarczyć po 1 pracy z każdej z dwóch kategorii wiekowych.

     2.Prezentacja multimedialna w programie PowerPoint powinna zawierać max.10 slajdów, prezentacja powinna zawierać informacje o autorach (imiona i  nazwiska uczniów, klasa, szkoła, imię i nazwisko nauczyciela).

     Na ostatnim slajdzie prezentacji powinna zostać umieszczona bibliografia (spis materiałów wykorzystanych przy tworzeniu prezentacji, łącznie ze stronami www). Prezentacja powinna zostać nagrana na płytę, umieszczona w opakowaniu ochronnym, podpisana: dane szkoły oraz autorzy, imię i nazwisko nauczyciela numer telefonu oraz adres mailowy.

     3. Zgłoszenie prezentacji multimedialnej do konkursu oznacza wyrażenie zgody na nieodpłatne jej wykorzystanie w celu propagowania konkursu. Organizator zastrzega sobie prawo do umieszczania na stronie internetowej szkoły i w prasie lokalnej prezentacji oraz wizerunku – zdjęcia z prezentacji scenek, odbioru nagród.

     4.Zgłaszając prezentację multimedialną do konkursu, uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie swoich danych osobowych wyłącznie do celów związanych z organizacją konkursu. Gwarantuje również, że posiada pełnię praw autorskich do zgłoszonej pracy, wcześniej nigdzie niepublikowanej.

     5. Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez rodzica lub opiekuna prawnego na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora oraz publiczne wykorzystanie prezentacji multimedialnej, wizerunku uczestników oraz imion i nazwisk na potrzeby konkursu.

     6. Dostarczenie prezentacji multimedialnej na konkurs jest równoznaczne z uznaniem powyższego regulaminu.

     7. Prezentacje multimedialne zgłoszone do konkursu nie będą zwracane i pozostaną w zbiorach Organizatora.

     II ETAP – DZIELNICOWY

     1. W dniu 8 maja 2017 r. o godz. 10:00 w auli Szkoły Podstawowej nr 172 im. Polskiej Organizacji Wojskowej, ul. Krótka 1, uczestnicy odegrają scenki inspirowane biografią wybranego wynalazcy i momentem dokonania odkrycia bądź wynalazku– czas scenki –  max. 10 min. w grupie 3-5 osób oraz przedstawią swoją prezentację multimedialną.

     KOMISJA KONKURSOWA

     Oceny dokona powołana przez organizatorów  Komisja Konkursowa.

     Kryteria oceny:

     • kreatywność, poprawność merytoryczna, wyobraźnia, poprawność wykonania doświadczeń, atrakcyjność sposobu prezentacji, oryginalność, jakość wykonania, poziom techniczny prezentacji.

     Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do rozszerzania wymienionych powyżej kryteriów (wyłącznie w przypadku braku możliwości dokonania obiektywnej oceny).

     Rozstrzygnięcie Komisji Konkursowej jest ostateczne. 

     ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU:

     Po zakończeniu II etapu nastąpi 30-minutowa przerwa, podczas której Komisja Konkursowa wyłoni zwycięzców:

     • 1,2,3 miejsce w kategoriach wiekowych klas II-III;
     • 1,2,3 miejsce w kategoriach wiekowych klas IV-VI;

     I DZIELNICOWEGO KONKURSU: GENIUSZE POLSKIEJ NAUKI – ODKRYJ ICH WYNALAZKI W XXI WIEKU.

     O wynikach konkursu oraz terminie rozdania nagród szkoły zostaną poinformowane drogą e-mail. Wszystkie szkoły, które zgłoszą się do konkursu otrzymają dyplomy.

     Na zwycięzców czekają bardzo atrakcyjne nagrody.

     Lista wynalazców

     1. Ignacy Łukasiewicz – farmaceuta, wynalazca lampy naftowej, twórca polskiego przemysłu naftowego.

     2. Stefan Drzewiecki – licznik kilometrów wykorzystywany w dorożkach konnych, aparat rejestrujący prędkość parowozu, dromograf – przyrząd kreślący drogę statku na mapie, okręty podwodne o napędzie elektrycznym (jako pierwszy na świecie wyposażył je w peryskop), jego pasja – latanie- w 1913 r. powstał aeroplan „ Drzewiecki”; jest twórcą pierwszych na świecie tuneli aerodynamicznych, które powstały w Paryżu;

     3. Jan Szczepanik – skaner, kserokopiarka, telewizja, fotokomórka, fotografia kolorowa, kamizelka kuloodporna;

     4. Józef Hofmann – wycieraczki samochodowe, zegar elektryczny, maszynka elektryczna, spinacz biurowy, piec na ropę naftową;

     5. Adam Ostaszewski – podróżnik, filozof, wynalazca, astronom i artysta, skonstruował szereg modeli samolotu w tym płatowiec, helikopter, sterowiec oraz automat do gry w szachy;

     6. Józef Bożek- wynalazca, konstruktor, mechanik, zbudował powóz z napędem parowym,                    a także łódź z silnikiem na parę, zegar dla Instytutu Astronomicznego, automatyczny warsztat tkacki oraz liczne protezy nóg i rąk dla inwalidów wojennych, potrójnie złożoną dźwignię                         i katapultę okręgową;

     7. Jacek Karpiński – inżynier, elektronik, informatyk, służył w Batalionie Zośka (nadajniki, aparaty do USG, maszyny do długoterminowych prognoz pogody, perceptron – uczącą się maszynę, która rozpoznawała otoczenie przy użyciu kamery, w 1969r. zaprojektował komputer)

      

     Organizator konkursu

      Szkoła Podstawowa nr 172 im. Polskiej Organizacji Wojskowej


     Regulamin konkursu multimedialnego „Najpiękniejsze zakątki mojej dzielnicy”


     Organizatorem konkursu dla dzieci młodzieży ze szkół podstawowych – klas 5-6, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych uczestniczących w projekcie „Varsavianistyczna szkoła” jest Towarzystwo Przyjaciół Warszawy
     Przedmiotem konkursu jest prezentacja multimedialna obrazująca najpiękniejsze i najciekawsze miejsca w we własnej dzielnicy, wybrane i sfotografowane przez uczniów szkół realizujących projekt „Varsavianistyczna szkoła”.


     Cele konkursu:
      Zapoznanie uczniów własną dzielnicą, jej zabytkami i obiektami współczesnymi
      Zachęcenie uczniów do poznawania Warszawy – zwłaszcza własnej dzielnicy
     Warunki uczestnictwa
      Do konkursu mogą przystąpić dzieci i młodzież szkół podstawowych – klas 5 – 6, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (w tym placówek specjalnych) uczestniczących w projekcie „Varsavianistyczna szkoła”
      Przygotowanie autorskiej prezentacji w programie Power Point przedstawiającej wybrane przez uczniów najciekawsze/najpiękniejsze miejsca we własnej dzielnicy
      Zdjęcia, wyłącznie obiektów istniejących współcześnie, zamieszczone w prezentacji, muszą być wykonane przez jej autora i/lub udostępnione autorowi przez kolegów, rodziców lub nauczycieli. Jeśli autor wykorzystuje takie fotografie, podaje ich autorów na ostatnim slajdzie prezentacji.
      Niedopuszczalne jest kopiowanie zdjęć z Internetu.
      Prezentacja może być wzbogacona krótkim, własnym filmem. Nie może przekraczać 15 slajdów.
      Prezentacja nie może zawierać podkładu tekstowego. Tekst, podpisy, krótkie opisy zdjęć należy umieścić na slajdach. Na pierwszym slajdzie konieczne jest zamieszczenie tytułu konkursu, tematu pracy, imienia i nazwiska autora, opiekuna wspomagającego ucznia w przygotowaniu prezentacji, pełnej nazwy szkoły i klasy, do której uczeń uczęszcza. Na ostatnim slajdzie należy zamieścić źródła informacji. Czas prezentacji nie może przekroczyć 6 minut.
      Autor ma prawo zgłosić do konkursu tylko jedną pracę.
      Prace muszą być samodzielne. Uwaga: Prace niesamodzielne, w całości lub częściowo kopiowane z Internetu będą odrzucone na etapie wstępnym.
      Placówka przeprowadza eliminacje wewnętrzne i przedstawia do konkursu najwyżej 3 prace.
      Prezentacje należy przesłać drogą e – mailową na adres: varsavianistyczna.szkola@tpw.org.pl do dnia 30 kwietnia oraz dostarczyć płyty tymi prezentacjami do siedziby Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaciół Warszawy, Pl. Zamkowy 10 do dnia 25 października 2016r. (lub przesłać pocztą – decyduje data wpływu do TPW).
      Na płycie należy podać: tytuł pracy, nazwę szkoły, imię i nazwisko autora oraz e – mail do nauczyciela lub placówki.
     Kryteria oceny:
      właściwy dobór obiektu - zgodność treści z tematem konkursu;
      poprawność merytoryczna zawartych treści;
      oryginalność pracy;
      estetyka wykonania, czytelność, przejrzystość, spójność, samodzielność;
      podanie źródeł informacji
      stopień trudności użytych technik


     Tematyka prac:
     Prezentacje nadesłane na konkurs powinny przedstawiać, wybrane przez autorów zdjęcia obiektów istniejących współcześnie, obrazujących najciekawsze miejsca we własnej dzielnicy (Warszawy). Mogą to być np. obiekty:
     architektoniczne – zabytkowe i/lub współczesne,
     przyrodnicze, np. parki, rezerwaty przyrody, elementy zieleni miejskiej,
     miejsca pamięci narodowej, cmentarze,
     miejsca wypoczynku mieszkańców dzielnicy, w tym wypoczynku aktywnego aktywnego
     miejsca znane z historii i inne


     Nagrody:
     Na etapie szkolnym nagrody funduje szkoła. Autorzy najlepszych prezentacji przysłanych na konkurs do TPW otrzymają dyplomy i nagrody, a opiekunowie podziękowania. Wręczenie nagród odbędzie się podczas podsumowania konkursu na początku maja 2017. O szczegółach placówki szkoły zostaną powiadomione drogą e – mailową.


     Dodatkowe informacje:
     Nadesłane prace stają się własnością organizatorów i nie będą zwracane autorom. Autorzy zobowiązują się do przeniesienia praw autorskich na organizatora konkursu. Będzie on mógł je, z zachowaniem praw autorskich - wykorzystywać prace, wraz z ich publicznym prezentowaniem.
     Koordynator: Małgorzata Wojtatowicz

      

      

      

      


     Link do konkursów informatycznych Sieciaki.pl

     KONKURSY

      


     Dnia 16 marca odbędzie się Międzynarodowy Konkurs Matematyczny \" Kangur Matematyczny\" dla klas II-VI. Udział w konkursie jest odpłatny - 9zł.Wpłaty przyjmowane są do 30 stycznia u wychowawców w klasach II-III, u p.Elżbiety Petrów w klasach IV - VI.


      

     Internetowy Konkurs Matematyczny MATMIX.pl

     Internetowy Konkurs Matematyczny MATMIX.pl rozgrywa się na stronie www.matmix.pl. Uczniowie, po wcześniejszym zarejestrowaniu i zalogowaniu się na stronie konkursu, udzielają odpowiedzi w domu na ukazujące się w określonym terminie zestawy zadań testowych. Konkurs przeprowadzany jest w trzech kategoriach: szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne. 

       Najwytrwalsi i najlepsi uczestnicy przechodzą do II etapu, który odbędzie się 1 kwietnia 2017 roku w XL Liceum Ogólnokształcącym z O.D. im. S. Żeromskiego w Warszawie. Wtedy też nastąpi zakończenie konkursu i wręczenie nagród uczestnikom finału. 

     Na początkowe zestawy zadań można odpowiadać do  23 stycznia 2017r.

     regulaminu konkursu: http://www.matmix.pl/download/regulamin.pdf 

      


      

     III edycja Konkursu Biblijnego w Warszawie 2016/2017

     W tym roku startuje III edycja Konkursu Biblijnego im. Sługi Bożego
      kard. Augusta Hlonda w diecezjach warszawskich. Organizatorami konkursu
      są: Międzynarodowe Centrum Dialogu Międzykulturowego i Międzyreligijnego
      UKSW, Fundacja „SŁOWO” przy współpracy z Akcją Katolicką Archidiecezji
      Warszawskiej.

          W tym roku dodatkowo organizujemy Konkurs Biblijny Plastyczny dla
      uczniów klas
      0 – IV zgodnie z przesłanym regulaminem.

          Konkurs ten organizowany jest już od 16 lat  w województwie pomorskim
      i uczestniczy w nim ponad 800 szkół i przedszkoli oraz ponad 80 tys.
      uczestników.

          Druga edycja konkursu w diecezjach warszawskich objęła 33 szkoły i
      1500 uczniów
      z klas IV – VI. W tym roku szkolnym tematykę konkursu stanowi Ewangelia
      wg św. Mateusza. Konkurs ma na celu zachęcić młodzież do zapoznania się
      z Pismem Świętym oraz uniwersalnymi wartościami, które niesie jego
      treść. Uczestnikami konkursu mogą zostać wszyscy uczniowie klas IV – VI,
      także przedstawiciele innych wyznań jak
      i osoby nie wierzące.

        Bardzo liczymy na państwa zaangażowanie w propagowanie tej pięknej
      idei.
     W załączniku dołączamy regulaminy tegorocznej edycji konkursu.

      

     1)_KB_-_Regulamin_plastyczny_dla_klas_0-III.pdf

     2)_KB_-_Regulamin_dla_SP_w_Warszawie_2016-2017.pdf

      

      

     KONKURS OIE KURSOR

      

     Rusza nowy KONKURS OIE KURSOR! Do wygrania są iPady i iPody za najlepsze materiały edukacyjne stworzone przez nauczycieli i uczniów. Na najaktywniejsze szkoły biorące udział w programie OIE KURSOR czekają rzutniki multimedialne.

     Pełna wolność i swoboda! Tworzymy cyfrowe materiały edukacyjne! Uczniowie mogą prezentować swoje naukowe pasje, nauczyciele przygotowywać szalone lekcje czy opracowania.

     Każdy uczestnik KONKURSU musi być zarejestrowanym użytkownikiem portalu Edukator.pl. Prace konkursowe można tworzyć za pomocą narzędzi dostępnych w serwisie Edukator.pl (np. w edytorze prezentacji).

     Na konkurs można przysyłać także scenariusze filmów animowanych czy spotów społecznościowych i doczekać się ich realizacji tak, jak uczniowie Liceum Nr VII w Bydgoszczy, autorzy scenariusza zrealizowanego przez nas filmu „Nie bądź łosiem czyli cyberbanda atakuje”. Zwycięskim scenarzystą może być nauczyciel lub uczeń.

      

     Wartościowe i ciekawe prace będą publikowane w zasobach Edukator.pl. W konkursie mogą również brać udział prezentacje projektów gimnazjalnych.

     Kiedy startujemy? 15 października. Kiedy konkurs się kończy? 31 stycznia. Czasu jest niewiele. Czekamy na prace!

     Do dzieła!

     www.edukator.pl http://www.edukator.pl/index.php/main/index/page/10706


      

      

      

     DZIELNICOWY KONKURSU ORTOGRAFICZNY DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

     1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych zlokalizowanych w dzielnicy Wesoła wyłonionych w drodze eliminacji klasowych i szkolnych.

     2. Szkołę reprezentują 3 osoby - zwycięzcy każdej kategorii wiekowej.

     3. Etap szkolny konkursu przeprowadzi p. Katarzyna Grodecka 10.11.2016 o godzinie 12.00.

     ZAKRES MATERIAŁU

     Uczeń:

     − zapisuje poprawnie wyrazy, także z wyjątkami od regularnych form:

     z rz po spółgłosce,

     z cząstkami: -arz, -, -erz, -eż,

     z ch, h, rz, ż, ó wymiennymi i niewymiennymi,

     z cząstkami: -ów oraz -utki,  -uchny, -unia, -, -unek, -uszek, -usia,

     z nie (rzeczowniki, czasowniki, przymiotniki w stopniu równym),

     z upodobnieniami (np.: babka, mrówka),

     z literami: -ą, -ę, oraz z cząstkami: -en, -em, -on, -om,

     rozpoczynające się wielką literą (imiona, nazwiska, nazwy geograficzne, tytuły książek);

     − w razie konieczności przywołuje i stosuje odpowiednie reguły ortograficzne;

     − zapisuje tekst czytelnie i zgodnie z obowiązującymi wymogami dotyczącymi estetyki, kreśli właściwe kształty liter i innych znaków graficznych.

     − poprawnie kończy zdanie kropką, znakiem zapytania, wykrzyknikiem − w zależności od typu wypowiedzenia.


      

     Regulamin szkolnego konkursu plastycznego,, Husaria – chwała oręża polskiego”

      

      

     1.Celem konkursu jest :

     -Wzbogacanie wiedzy historycznej uczniów, a w szczególności na temat husarii

     -Rozwijanie zdolności artystycznych uczniów

     2.Konkurs adresowany jest do wszystkich uczniów naszej szkoły

     3.Konkurs odbędzie się w 3 kategoriach wiekowych : klasy 0-2, 3-4, 5-6

     4.Technika pracy dowolna w formacie A4

     5.Przewidziane nagrody:

     I miejsce-bon do Empiku oraz książka

     II miejsce-kubek pamiątkowy oraz książka

     III miejsce-książka

     Podpisane prace (imię, nazwisko, klasa, wiek)należy składać u wychowawców lub pani Ewy Fromelc do 4 listopada.

     Zachęcamy do aktywnego udziału.


     PRZEDMIOTOWY KONKURS KURATORYJNY Z JĘZYKA POLSKIEGO

     Zachęcam do zapoznania się z regulaminem konkursów przedmiotowych oraz ich harmonogramem zamieszczonym na stronie Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Zgłoszenia do konkursu przyjmują nauczyciele przedmiotowcy. Uczniów zainteresowanych konkursem polonistycznym zapraszam na konsultacje w piątki na 7 i 8 godzinie lekcyjnej w sali 37.

     Katarzyna Grodecka


     • HARMONOGRAM KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

                 Zalacznik_1_harmonogram_konkursow_sp.pdf

     • Konkurs informatyczny dla uczniów szkół podstawowych miniLOGIA 15

               RegulaminminiLogia15.pdf


     OGÓLNOPOLSKI KONKURS GRAMATYCZNY IM. ONUFREGO KOPCZYŃSKIEGO

     Zapraszam do udziału wszystkich pasjonatów gramatyki polskiej, a jest ich w naszej szkole wielu! Proszę zapoznać się z regulaminem. Konsultacje w piątki na 7 i 8 godzinie lekcyjnej w sali 37.

     K. Grodecka

     VII Ogólnopolski Pijarski Konkurs Gramatyczny
     im. ks. Onufrego Kopczyńskiego

     Regulamin

     Organizatorzy:

     • Pijarskie Szkoły w Warszawie im. ks. Onufrego Kopczyńskiego
      Szkoła Podstawowa i Gimnazjum
     • Fundacja Krąg Przyjaciół Dziecka im. św. Józefa Kalasancjusza

      

     Dane organizatora:

     Pijarskie Szkoły w Warszawie im. ks. Onufrego Kopczyńskiego

     Szkoła Podstawowa i Gimnazjum

     ul. Gwintowa 3

     00-704 Warszawa

     www.warszawa.pijarzy.pl

     e-mail: dla szkół podstawowych sp.pijarski.konkurs@gmail.com

     Cele konkursu:

     • Rozpowszechnienie wiedzy na temat autora pierwszej polskiej gramatyki
       - o. pijara Onufrego Kopczyńskiego
     • Popularyzacja wiedzy z dziedziny gramatyki języka polskiego
     • Kształcenie umiejętności poszukiwania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł
     • Promowanie dzieci o wybitnych zdolnościach humanistycznych
     • Rozwijanie uzdolnień humanistycznych
     • Ukazanie aktywności intelektualnej jako źródła osobistej satysfakcji

      

     Zasięg:

     •     ogólnopolski

      

     Kategorie wiekowe:

     • szkoła podstawowa – kl. IV-VI
     • gimnazjum – kl. I-III

      

     Szczegółowy przebieg konkursu:

     1.         We wrześniu 2016 r. zostaje opublikowana informacja na temat konkursu.

     2.         Prosimy nauczycieli polonistów ze szkół zainteresowanych udziałem w konkursie
     o przesłanie pocztą tradycyjną karty zgłoszeniowej - deklaracji udziału w konkursie
     do 31 października 2016 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres organizatora
     z dopiskiem: VII Ogólnopolski Pijarski Konkurs Gramatyczny. Szkoły podstawowe i gimnazja przysyłają oddzielne zgłoszenia. Dotyczy to również zespołów szkół.

     3.         Do 16 listopada 2016 r. szkoły, które zadeklarowały udział w konkursie, otrzymują mailowo informację zwrotną o kwalifikacji szkoły do ETAPU SZKOLNEGO konkursu.

     4.         Najpóźniej 23 listopada 2016 r. o godz. 8.00 szkoły, które zadeklarowały udział
     w konkursie, otrzymują drogą mailową (na oficjalny adres mailowy szkoły) test ETAPU SZKOLNEGO. (Uwaga: Ze względu na doświadczenia z poprzednich lat prosimy organizatorów etapu szkolnego o monitorowanie stanu skrzynek pocztowych szkoły. Nie mogą być one przepełnione). Nauczyciele poloniści, którzy są odpowiedzialni za organizację etapu szkolnego we własnym zakresie powielają test dla odpowiedniej liczby uczniów i zobowiązują się do nierozpowszechniania treści testu, zachowania jego poufnego charakteru aż do dnia organizacji ETAPU SZKOLNEGO.

     5.         28 listopada 2016 r. w godzinach 9.00-10.00 odbywa się ETAP SZKOLNY konkursu. Uczniowie szkół, które zadeklarowały udział w konkursie, piszą otrzymany i powielony poprzedniego dnia roboczego test.

     6.         Najpóźniej 5 grudnia 2016 r. na stronie Szkół Pijarskich w Warszawie (www.warszawa.pijarzy.pl) opublikowany zostaje klucz odpowiedzi do testu
     ETAPU SZKOLNEGO. Zgodnie z kluczem nauczyciele odpowiedzialni za organizację
     ETAPU SZKOLNEGO sprawdzają testy swoich podopiecznych i typują uczestników finału.

     7.         Do 21 grudnia 2016 r. nauczyciele odpowiedzialni za organizację ETAPU SZKOLNEGO konkursu zobowiązani są do przesłania pocztą tradycyjną:

     • protokołu organizacji etapu szkolnego
     • oświadczeń rodziców uczniów zakwalifikowanych do finału informujących o tym,
      iż wyrażają oni zgodę na publikowanie danych osobowych dzieci oraz uzyskanych przez nich wyników.

     Decyduje data stempla pocztowego. Każda szkoła wysyła oddzielny protokół. Dotyczy to również zespołów szkół. Zbiorcze protokoły nie będą rozpatrywane.

     8.         18 marca 2017 r. o godz. 12.00 w siedzibie Szkół Pijarskich w Warszawie
     (ul. Gwintowa 3) odbywa się FINAŁ konkursu.

     9.         Ogłoszenie wyników następuje najpóźniej 21 kwietnia 2017 r. na stronie internetowej organizatora.

     10.       Wręczenie nagród odbywa się w siedzibie Szkół Pijarskich. Termin zostanie podany
     w czasie finału konkursu.

      

     Laureaci i finaliści:

     1. Uczestnicy etapu szkolnego, którzy udzielili 75% poprawnych odpowiedzi, biorą udział
      w finale ogólnopolskim.
     2. Tytuł laureata konkursu otrzymuje uczeń, który zdobył co najmniej 90% możliwych
      do uzyskania punktów.
     3. Tytuł finalisty konkursu otrzymuje uczeń, który zdobył co najmniej 80% możliwych
      do uzyskania punktów.
     4. Trzech laureatów – zdobywców największej liczby punktów uzyskuje kolejno tytuły laureata I, II i III miejsca.
     5. Dla laureatów i finalistów przewidziane są dyplomy i nagrody rzeczowe.

      

      

     Ramowe kalendarium konkursu:

     Wrzesień 2016

     •     Publikacja informacji na temat konkursu

     Październik 2016

     • 31 października 2016 r. upływa termin przesyłania karty zgłoszeniowej - deklaracji udziału w konkursie (decyduje data stempla pocztowego)

     Listopad 2016

     • 16 listopada 2016 r. szkoły, które zadeklarowały udział w konkursie, otrzymują mailowo informację zwrotną o kwalifikacji szkoły do ETAPU SZKOLNEGO konkursu
     • 23 listopada 2016 r. szkoły biorące udział w konkursie, otrzymują test ETAPU SZKOLNEGO przeznaczony do samodzielnego powielenia
     • 28 listopada 2016 r.  godz. 9.00 – ETAP SZKOLNY konkursu

     Grudzień 2016

     • Do 5 grudnia 2016 r. – publikacja klucza do testu ETAPU SZKOLNEGO konkursu
     • 21 grudnia 2016 r. - upływa termin przesyłania protokołu organizacji etapu szkolnego oraz oświadczeń (decyduje data stempla pocztowego)

      

     Marzec 2017

     • 18 marca 2017 r.- FINAŁ konkursu

     Kwiecień 2017

     •     21 kwietnia 2017 r. - ogłoszenie wyników

     Maj 2017

     •     wręczenie nagród.

      

     Inne ważne ustalenia regulaminu:

     1. Zakres konkursu obejmuje szeroko pojętą dziedzinę – naukę o języku (w tym gramatyka, ortografia i interpunkcja) i adresowany jest do uczniów starszych klas szkoły podstawowej i gimnazjum. W finale konkursu sprawdzona zostanie także wiedza
      na temat życia i działalności autora pierwszej polskiej gramatyki - Onufrego Kopczyńskiego. Sugerowane źródła  informacji o O. Kopczyńskim: Internet, Bogdziewicz Henryk „Działalność literacka polskiego środowiska pijarskiego w dobie Oświecenia”-Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas.
     2. Wszelkie pytania prosimy kierować wyłącznie na adres mailowy (sp.pijarski.konkurs@gmail.com, gim.pijarski.konkurs@gmail.com).
     3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji danych osobowych laureatów konkursu oraz zdjęć uczestników finału z uroczystości rozdania nagród.
     4. Laureaci konkursu otrzymają nagrody i wyróżnienia ufundowane przez organizatorów sponsorów.
     5. Ustalenia jury są ostateczne. Prace uczestników finału nie będą udostępniane osobom niebędącym członkami komisji konkursowej.