• Konkursy o tematyce warszawskiej

     1. Szkolny konkurs fotograficzny „Moja Warszawa” - organizator SP171

     Celem konkursu było uwrażliwienie na piękno  oraz poznawanie  historii i architektury Warszawy oraz kształtowanie  świadomości bycia warszawiakiem. Przedmiotem konkursu była autorska fotografia. Zdjęcia mogły być zrobione na terenie Warszawy, obiektem fotografii mogły być ulubione bądź ciekawe miejsca, budynki, parki itp. Uczestnikami konkursu byli uczniowie SP171. Konkurs rozpatrywany był w dwóch kategoriach wiekowych: klasy 1-3 oraz 4-6. Dnia 02.03.2016r nastąpiło uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu, którzy zajęli miejsca I, II, III i wyróżnienia.

     2. Szkolny Konkurs Plastyczny na kartę świąteczną „Karta świąteczna z motywem Warszawy” -organizator SP171

     Celem konkursu było poznawanie ciekawych miejsc w Warszawie, rozpoznawanie symboli stolicy, rozwijanie twórczości plastycznej uczniów, doskonalenie umiejętności stosowania różnych technik plastycznych. Uczestnikami konkursu byli uczniowie klas 4 – 6 SP171. Zadaniem każdego uczestnika było wykonanie dowolną techniką karty bożonarodzeniowej z wykorzystaniem motywu, symbolu, ciekawego miejsca lub budynku w Warszawie. Na konkurs wpłynęło ponad 50 prac. Uroczyste wręczenie nagród laureatom I, II III miejsca i wyróżnień miało miejsce w dniu 22.12.2015r.I miejsce uczennica klasy 6b, II miejsce uczeń klasy 6a, III miejsce uczeń klasy 4a, 4 wyróżnienia uczniowie z klas 6a, 5b.

     3. Międzyszkolny Konkurs „Znam legendy warszawskie” - organizator SP171

     Celem konkursu był rozwijanie zainteresowań i uzdolnień humanistycznych, rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem tekstów epickich, promowanie twórczości dziecięcej, motywowanie do poznawania literatury, promowanie uczniów uzdolnionych humanistycznie. Uczestnikami konkursu byli uczniowie klas 4 – 6.

     Konkurs składał się z trzech części:

     • konkurs wiedzy;
     • konkurs literacki na własna legendę związaną z Warszawą;
     • konkurs plastyczny na ilustrację do legendy warszawskiej.

     Konkurs odbył się w dniu 11.05.2016r w SP171. Komisja dokonała oceny prac i wyłoniła laureatów konkursu.

     4. Dzielnicowy Konkurs Plastyczny „Światło i barwa - fontanny Warszawy” organizator SP174

     Celem konkursu było podtrzymanie tożsamości warszawskiej i poznawanie najciekawszych miejsc naszej stolicy, budzenie poczucia wrażliwości i odpowiedzialności za najbliższe otoczenie, rozwijanie kreatywności, wrażliwości artystycznej dzieci i młodzieży, wzbogacanie warsztatu plastycznego i rozwijanie różnorodnych form i technik plastycznych. Uczestnikami konkursu mogli być uczniowie klas 0-VI szkół podstawowych w kategoriach: klas 0-III, IV-VI. Zadaniem każdego uczestnika było wykonanie interpretacji kolorystycznej tematu konkursu, przy zastosowaniu różnorodnych technik plastycznych.

     Laureatami z naszej szkoły zostali: III miejsce Julek Florczuk z kl. 3b   Wyróżnienie Oliwia Czajkowska z kl.3b