• Warszawski System Doradztwa Zawodowego

    • koncepcja-doradztwa_WARSZAWSKI_SYSTEM_DORADZTWA_ZAWODOWEGO.pdf

     Koordynatorem doradztwa zawodowego na terenie szkoły jest Pani Beata Bielska-Karwot.

     Osoby zainteresowane mogą również korzystać z pomocy w tym zakresie w rejonowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 23, ul. 1-go Praskiego Pułku 8, 05-075 Warszawa tel. 22 760 03 87 ,

     Doradztwem zawodowym w poradni zajmują się :
     Pani Monika Pustuła ora Pani Mirosława Rutkowska

     Informacje w ww zakresie znajdują się także na stronie Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń pod linkiem:
     http://crdz.wcies.edu.pl/index.php/rodzice  oraz na stronie Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej http://www.koweziu.edu.pl/
      

     Zawody, w których kształcą warszawskie szkoły zawodowe

     1. Zawody gastronomiczne, hotelarskie, turystyczne, ekonomiczne

     • Kelner
     • Technik żywienia i usług gastronomicznych
     • Technik hotelarstwa
     • Technik technologii żywności
     • Cukiernik - ZSZ
     • Kucharz – ZSZ
     • Sprzedawca - ZSZ
     • Technik obsługi turystycznej
     • Technik ekonomista
     • Technik handlowiec
     • Technik organizacji reklamy
     • Technik eksploatacji portów i terminali
     • Technik logistyk
     • Technik spedytor

      

     2. Zawody branży budowlanej

     • Technik budownictwa
     • Technik urządzeń sanitarnych

      

     3. Zawody branży samochodowej

     • Technik pojazdów samochodowych
     • Technik mechatronik
     • Lakiernik – ZSZ
     • Mechanik pojazdów samochodowych - ZSZ

      

     4. Zawody elektryczne, elektroniczne, mechaniczne, informatyczne

     • Technik elektryk
     • Technik elektroenergetyk transportu
     • Technik elektronik
     • Technik informatyk
     • Technik teleinformatyk
     • Technik energetyk
     • Elektryk – ZSZ
     • Monter elektronik - ZSZ

      

     5. Zawody innych branż- chemiczne, geodezyjne, odzieżowe, ogrodnicze

     • Technik geodeta
     • Technik geolog
     • Technik awionik
     • Technik mechanik lotniczy
     • Technik ochrony środowiska
     • Technik architektury krajobrazu
     • Technik analityk
     • Technik usług fryzjerskich
     • Fototechnik
     • Technik procesów drukowania
     • Technik technologii odzieży
     • Technik księgarstwa
     • Fotograf – ZSZ
     • Drukarz – ZSZ
     • Fryzjer – ZSZ
     • Złotnik – jubiler – ZSZ

      

     Informacje o zawodach, charakterystyki zawodów
     www.katalogzawodow.pl