• Lekcja muzealna w MSN

        • Wizje Nowiczesności 

          Świat zmienia się nieustannie , a wraz z nim sztuka. To, co piętnaście lat temu mogło być szczytem nowoczesności, nie budzi dzisiaj większych emocji. Wystawa, prezentująca prace pochodzące z dakad bezpośrednio po wojnie, to zaproszenie do podróży w czasie . Sprawdziliśmy, jak nowoczesność wyrażali artyści pół wieku temu - co ich fascynowało, jakie wizje świata wyłaniają się z ich twórczości. Podczas warsztatów nie ograniczał nas jeden kierunek - zasanawialiśmy się również, czym jest dla nas nowoczesnośc i jak my wyobrażamy sobie przyszłość.