Ś wietlica to także szkoła
W świetlicy słuchamy nauczyciela - wychowawcy
I dziemy do świetlicy prosto po lekcji
E stetyczny wygląd i dbałość o higienę osobistą to nasz obowiązek
T ornistry pozostawiamy w wyznaczonym do tego miejscu
L ubimy porządek i czystość, sprzątamy po sobie
I nformujemy o każdym wyjściu ze świetlicy - na lekcje, z rodzicami do domu
C hcemy pomagać innym
A bsolutnie nie ruszamy cudzych rzeczy

J esteśmy kulturalni
A ktywnie uczestniczymy w zajęciach i odrabianiu lekcji
K ażdy przestrzega zasad bezpieczeństwa w sali i podczas pobytu na dworze. W czasie zajęć świetlicowych gramy tylko piłkami zakupionymi przez świetlicę (piłki miękkie)

D bamy o gry i zabawki
O buwie i ubranie wierzchnie zostawiamy w szatni
M usimy przestrzegać regulaminu świetlicy aby wszystkim, którzy niej korzystają było dobrze

Kontakt

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica
05-075 Warszawa
ul. Armii Krajowej 39

Tel.: 22 773 90 52
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.